ენერგოეფექტურობის დეკლარაცია
ციფრული მარკეტინგი სამშენებლო ბიზნესში
August 30, 2021
ხის პარაზიტები – როგორ მოვიშოროთ ხის ჭია?
December 27, 2021

ენერგოეფექტურობის დეკლარაცია

ახალი რეგულაციების მიხედვით მშენებლობის ნებართვა არ გაიცემა, თუ არ არის წარმოდგენილი ენერგოეფექტურობის დეკლარაცია, რომლითაც დასტურდება, რომ შენობა აკმაყოფილებს ენერგოეფექტურობის მინიმალურ მოთხოვნებს (MERPs).

თუმცა, ამით არ შემოიფარგლება ენერგოეფექტურობის საკითხი. მშენებლობის დასრულების შემდგომ, მისი ექსპლუატაციაში მიღებისთვის დაგჭირდებათ უკვე ენერგოეფექტურობის სერტიფიკატი (EPC).

ამდენად, საჭიროა ორივე ამ დოკუმენტის მომზადება, საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, რათა ჯერ აიღოთ ნებართვა და შემდგომ შეძლოთ დასრულებული მშენებლობის მიღება ექსპლუატაციაში.

ვინ ამზადებს ენერგოეფექტურობის დეკლარაციას? დაგვიკავშირდით: 555 38 18 89