ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

Dormer წარმოადგენს სამშენებლო პორტალს, სადაც განთავსებულია საინტერესო ინფორმაციები სამშენებლო საკითხებზე, როგორიცაა: არიქტექტურა, პროექტირება, მშენებლობა, რემონტი, სამართლებრივი საკითხები და სხვა.

ჩვენ ვახორციელებთ სხვადასხვა ტიპის მომსახურებას, როგორც ფიზიკურ პირებისთვის, ასევე სამშენებლო სფეროში მოღვაწე კომპანიებისთვის.